Veel gestelde vragen over onze nannyservice

Populaire vragen

 • Wat is het verschil tussen een gastouder en een nanny?

  De gastouder vangt 1 - 6 kinderen uit (meestal) verschillende huishoudens op in zijn/haar eigen huis. De nanny vangt uw kinderen op in de thuissituatie van de kinderen. Hierdoor hebben kinderen nog meer persoonlijke aandacht. Een nanny is voor de wet kinderopvang een gastouder en dient ook aan deze regels te voldoen. Dit betekent o.a. een geldig kindergericht-diploma, EHBO bij kinderen, VOG en registratie in het LRKP.
  Waarom wordt er dan gekozen voor de term "nanny"? Dit is vooral, omdat de nanny onder een andere regeling valt; dienstverlening aan huis. 

 • Wat zijn de voordelen van een nanny?

  Bij beide vormen van opvang krijgt uw kind veel persoonlijke aandacht. Echter hoeft de nanny de aandacht bij uw thuis niet te verdelen tussen kinderen uit diverse huishoudens. Het grootste voordeel is dat een nanny geheel het dagritme kan volgen van uw kinderen. Ook kunt u in overleg afstemmen met de nanny dat zij lichte huishoudelijke taken verricht, zodat u na uw studie of werk de waardevolle tijd met uw kinderen kan doorbrengen. De nanny kan ook voor uw kind zorgen als hij/zij ziek is. Nu kunnen ze tenslotte geen andere kinderen besmetten. Ook met een nanny kunt u zelf afspraken maken omtrent het tarief en voldoen zij aan dezelfde strenge eisen en voorwaarden als een gastouder. 

 • Wat houdt de regeling "Dienstverlening aan huis" in?

  Met de Regeling dienstverlening aan huis kan een opdrachtgever iemand voor maximaal 3 dagen per week in dienst nemen voor werk in en om het huis.

  U kunt gebruik maken van de regeling "dienstverlening aan huis" wanneer de opvang plaatsvindt in de woning van de ouder en er gedurende maximaal 3 dagen opvang geboden wordt. Daarbij geldt er geen minimaal of maximaal aantal uren per dag. Mocht u meer dagen per week gebruik willen maken van een nanny valt dit niet meer onder deze regeling en dient er een arbeidscontract te worden afgesloten tussen de ouder en de nanny. Afspraken omtrent de werkzaamheden (die buiten de overeenkomst vallen) van de nanny worden opgenomen in een afsprakenformulier. 

  Kijkt u voor meer informatie over de regeling "dienstverlening aan huis" even op deze website.


Aanmelden

 • Ik wil werken als Nanny via Gastouderbureau de Glazenstad, wat nu?

  Wil je nanny worden via Gastouderbureau de Glazenstad? Vul dan het aanmeldformulier op onze website in en we nemen contact met je op! Je kunt ons ook even bellen via 0643143406 of een mail sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • Ik ben op zoek naar een nanny voor mijn kinderen, wat nu?

  Wil je graag een nanny die in de thuissituatie voor de kinderen zorgt als u aan het werk bent of aan het studeren? Vul het aanmeldformulier op onze website in of neem contact met ons op via 0643143406/Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op!

 • Wat zijn de eisen/voorwaarden waaraan ik moet voldoen als nanny?

  Een nanny dient aan dezelfde voorwaarden te voldoen als een gastouder. Je kunt op de pagina voor gastouders kijken welke eisen en voorwaarden dit zijn. Ben je benieuwd of je nanny kunt worden? Neem dan even contact met ons op via 0643143406/Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


Vragen over de regeling "Dienstverlening aan Huis".

 • Hoe bepaal je de hoogte van de vergoeding aan de nanny?

  De nanny mag zelf het uurtarief bepalen dat zij aan de ouders vraagt. De enige voorwaarde hierbij is dat de ouders niet minder mogen betalen dan het minimumloon. Binnen de Branche Kinderopvang geldt een standaard werkweek van 36 uur. Aan de hand hiervan kan de hoogte van het uurloon bepaald worden. Tevens moet over de vergoeding 8% vakantietoeslag betaald worden.

  Let op, de overheid heeft de mogelijkheid om per half jaar (januari en juli) het minimumloon aan te passen.

 • Ontvangt een nanny vakantietoeslag?

  Ja, het uurloon van de nanny is vermeerderd met 8% vakantietoeslag en wordt dus gelijktijdig met de maandelijkse gastoudervergoeding uitbetaald.

 • Heeft een nanny recht op vakantiedagen?

  Ja, binnen de regeling Dienstverlening aan Huis heeft een nanny recht op 4x de overeengekomen arbeidsuren per week aan vakantie-uren (per jaar).

 • Mag de ouder bepalen wanneer de nanny vakantie opneemt?

  Ja, dat is toegestaan. Vaststelling van vakantie door de ouder moet tijdig plaatsvinden zodanig dat de nanny zelf tijdig plannen kan maken voor de vakantie. De nanny moet in ieder geval 2 aaneengesloten weken vakantie kunnen opnemen.

 • Hoe ga je om met feestdagen?

  Vooraf vastgestelde werkdagen die op nationale feestdagen vallen, worden uitbetaald.

 • Is de opzegtermijn vrij overeen te komen?

  Nee, de wettelijke opzegtermijnen binnen het arbeidsrecht dienen in acht genomen te worden. Bij een dienstverband dat korter dan 5 jaar heeft geduurd is de opzegtermijn één kalendermaand. Heeft het dienstverband langer dan 5 jaar geduurd dan is de opzegtermijn twee kalendermaanden.

 • Welke regels gelden er wanneer de nanny ziek is?

  Bij ziekte worden er in eerste instantie 2 wachtdagen gehanteerd. Over deze 2 dagen wordt geen loon uitbetaald. Na deze 2 wachtdagen wordt tot maximaal 6 weken 70% van de vergoeding doorbetaald. Dit is tenminste het minimumloon.

  De hoogte van de loondoorbetaling bij ziekte wordt gebaseerd op het aantal uren dat is opgenomen in het opvangoverzicht en bedraagt 70% van de vergoeding, maar tenminste het minimumloon.

  Ook de betaling bij ziekte verloopt via de Stichting Gastoudergelden.

  Wanneer de nanny ziek is geldt het opzegverbod bij ziekte en kan er niet worden opgezegd. Nadat de gastouder 6 weken ziek is geweest en de loondoorbetalingsverplichting is vervallen mag er ook opgezegd worden. De opzegtermijn dient dan nog steeds in acht genomen te worden. Ziekteperiodes die elkaar opvolgen binnen een periode van 4 weken tellen als één periode.

 • Op basis van welke overeenkomst wordt er gewerkt wanneer er kinderen van meerdere ouders worden opgevangen in de woning van de vraagouder?

  In dit geval heb je als gastouder een keuze:

  1. Er zijn meerdere opdrachtgevers (ouders) dus je kan werken op basis van een overeenkomst van opdracht (als freelancer of ZZP’er). 
  2. Je mag ook per opdrachtgever (ouder) een contract op basis van regeling Dienstverlening aan Huis afsluiten.
 • Voorziet de regeling Dienstverlening aan huis in aanvullende verzekeringen voor de nanny?

  Nee, binnen de regeling is er geen ondersteuning op het gebied van arbeidsongeschiktheid, pensioen opbouw, sociale wetten en werkloosheid, zoals we dat wel kennen binnen een loondienstverband.


Vragen die nog niet zijn gesteld, maar wel je wel graag antwoord op wil hebben.

 • Ik heb mij aangemeld als nanny, wat nu?

  Heb je je aangemeld als nanny? Geweldig! Wij nemen snel contact met je op om kennis te maken. Kijk op onze hoofdpagina voor onze werkwijze. 


Heb je nog andere vragen?